• حسام الدین آشنا   hesamodin1@

    1397/02/18 ساعت 06:57

    اگر قدر عافیت بداند،به جای تحریم و تحقیر و تهدید از تصدیق و تکریم و تشویق سخن خواهد گفت؛ ولی اگر این ته مانده آبروی آمریکا در جهان را هم پاره کند به آتش اقتدار ایران و مصیبت بی اعتمادی جهانیان گرفتار خواهد آمد.