• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1397/02/18 ساعت 23:58

    امشب قدردان درایت آیت الله #خامنه‌ای هستیم که برغم وعده آتش زدن برجام،مسیر عقلانیت و واقعگرایی درسیاست خارجی کشور و #صلح جهانی راانتخاب کرد