• فریبا خان احمدی   f_khanahmadi@

    1397/02/18 ساعت 15:32

    بخاطر مشکلات ارزی واردات آمپول ایمونوگلوبین طول کشیده سازمان غذا و دارو گفته فردا داروی بیماران #هپاتیت_بی وارد کشور میشه بعد از برچسب گذاری از روز شنبه توزیع خواهد شد. گزارش مفصلش فردا در روزنامه ایران منتشر می‌شود.