• روزنامه خبر ورزشی   khabar_varzeshi@

    1397/02/18 ساعت 12:35

    #جهانبخش بالاتر از اوبامیانگ و پایت ستاره ایرانی تیم آلکمار از نگاه سایت Gurús Deportivos مکزیک، به عنوان ارزشمندترین بازیکن هفته انتخاب شد.