• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1397/02/18 ساعت 21:08

    عکسی گرفتم از گوشه آسمان آبی و ابرهای سپید و سیاه و خاکستری اش. آخر اینترنت موبایل درست نشد که نشد تا همراه عکس بنویسم: و درست زیر همین آسمان من جقدر درد می‌کند