• حسين قهار   Ghahhar@

    1397/02/17 ساعت 22:55

    #فردوسی_پور : جو کشور به هیچ عنوان نزدیک به #جام_جهانی نیست! چه رسانه‌ها و چه مردم! . آره اقای فردوسی پور! دلار هفت هزار تومنی، مشکلات اقتصادی شدید و بحران معیشتی، بیکاری جوونا،بدهی و قسط و فضای مجازی و معضل تلگرام و کلی مشکل بزرگ دیگه نبایدم بذاره فکر و ذکر مردم جام جهانی باشه!