• خبرگزاری میزان   MizanNewsAgency@

    1397/02/17 ساعت 10:36

    رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق: عدم دریافت و تبدیل #ریال در #عراق شایعه است/ ریال ایران به راحتی خرید فروش میشود http://www.mizanonline.com/fa/news/۴۱۷۵۲۹