• حامد توکلی   tavakoliha@

    1397/02/17 ساعت 22:30

    سال ۸۵ یک آی‌میت JASJAR داشتم. چند ماه پس‌انداز کرده بودم. ویندوزموبایل۵، اینتل بولوار، و یک فرم‌فکتور که هرموقع توی دستم دیده میشد، انگار از آینده اومده بودم. یک روز موقع بستن بندکفش از جیبم سر خورد و افتاد. از طبقه چهارم. سقوطش رو از بالای پله‌ها دیدم، که فرو رفت توی تاریخ.