• حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

    1397/02/17 ساعت 14:31

    ۳)رویکرداعتدالی: دسترسی آزاد به اطلاعات ‌و فضای مجازی پرسرعت حق مردم است وانتخاب پیام‌رسان به عهده خودآنان می‌باشد، چه داخلی و چه خارجی؛ فیلترینگ پیام‌رسان، نقض حق آزادی مردم است؛ لذادولت درعین حمایت از پیام‌رسانهای داخلی،با نقض حق شهروندی مردم مخالف است.(۲/۲)