• حامد توکلی   tavakoliha@

    1397/02/17 ساعت 00:09

    خیلی اوقات میبینم که کناره‌های برچسب گلس موبایل یک نفر شکسته اما هنوز داره ازش استفاده میکنه. مهمه که وقتی برچسب شیشه‌ای نمایشگر تلفنتون میشکنه، دیگه ازش استفاده نکنید. یک گلس دیگه بخرید. اینطوری خیلی راحت میتونین به صفحه تلفنتون آسیب برسونید. به شیشه شکسته دل نبندید.