• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1397/02/16 ساعت 13:41

    در اتفاقی نادر در #سفرهای_استانی #دولت، نه نماینده ولی فقیه در استان، یعنی آقای #علم_الهدی ،بلکه امام جمعه سبزوار از #روحانی استقبال کرد در اتفاقی دیگر، روحانی در بدو ورود به استان، وارد #مشهد نشد و در این سفر هم در این شهر سخنرانی نخواهد داشت گویا جدایی مشهد از ایران، جدی است