• آنقدر در این سالها اتهام جاسوسی خرج دعواهای سیاسی جناحی و منافعی شد که بیشتر از همه نفعش به جاسوس‌های واقعی رسید، هم ننگ خیانت به وطن کم اهمیت شد و هم حالا کمتر کسی اخبار واقعی را باور می‌کند. تابش: فعالان بازداشتی محیط‌زیست متهم به جاسوسی شده‌اند اما نظر وزارت اطلاعات این نیست.