• حامد توکلی   tavakoliha@

    1397/02/16 ساعت 23:37

    راهبرد اصلی اپل «نزدیکی تکنولوژی به انسان» است. آی‌مک به دسکتاپهای سرهم‌شده نزدیک میشه، مکبوک به آی‌مک، آیپد به مکبوک نزدیک میشه، آیفون باید از پس تواناییهای آیپد بربیاد و اپل‌واج هم از فاصله‌اش با کاربریهای آیفون کم میکنه. این جنگ برای آینده است، که گاهی دردناکه و قربانی میخواد.