• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1397/02/16 ساعت 13:16

    به این ترتیب، آقای انصاری، مدیربانک آینده با شریک کردن چهره هایی چون علاء میرمحمدصادقی، توانست همه نظارت‌ها و نهادهای نظارتی را بی اثر کند و حتی در کیهان و #صداوسیما هم رپرتاژ منتشر کند