• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1397/02/16 ساعت 13:35

    دستکم تا اینجا روشن شد که #فساد، #اصولگرا و #اصلاح طلب نداره حسام الدین آشنا، سال ۹۲ به اندیشه پویا گفت؛ بهزاد نبوی میگفت فارغ از چپ و راست،دوجناح بیشتر نداریم، مرد و نامرد. اما من می‌گویم امروز دوجناح در کشور داریم؛ فاسد و سالم #ایران_مال