• یاشار سلطانی   yasharsoltani@

    1397/02/16 ساعت 22:24

    عدم صداقت #مکارم سرپرست شهردار تهران در پنهان کردن تخفیف ۵۰٪ آپارتمان دربند، نشان دهنده رانتی بودن آن است. اعتراض من به همین تخفیفات ۵۰٪ #قالیباف بود آیا همه ٦٠هزار کارمند شهرداری تهران از این امتیاز برخوردار شده اند؟ علت حمایت و تغییر موضع برخی اعضا شورا طی چند روزه چه بوده ؟