• احسان تقدسی   demokracy@

    1397/02/15 ساعت 11:55

    عزت الله #ضرغامی درباره روحیه #روحانی: هنگامی که با ایشان صحبت می‌کنید و برای ایشان دوساعت استدلال می‌کنید، هنگامی که جلسه تمام می‌شود انگار که با این بشقاب صحبت کرده‌اید و هیچ تغییری در رویکرد ایشان مشاهده نمی‌کنید.