• درباره کباب مگسی یا کباب کثیف، در پیاده‌روهای شب‌های زنده رشت، که حالا به یکی از نمادها و جذابیت‌های مهم این شهر تبدیل شده. از زبان رسول‌کبابی از قدیمی‌های این صنف: