• محمد مهاجری   Mohmohajeri@

    1397/02/15 ساعت 20:35

    هروقت آقای #ضرغامی درباره عملکردش درصداوسیما حرف می‌زند،دنیای گل وبلبل ترسیم می‌کند. شرعا واخلاقا نمی‌توانم حرفهایش را خدای ناکرده دروغ بدانم.ناچارم تصورکنم که ازمابهتران چیزهایی در تلویزیون اتاق ایشان پخش می‌کرده اند که با آنچه مردم می‌دیده اند تفاوت داشته.و همین باعث توهم شده.