• حساب توییتری منتسب به آستان قدس رضوی   razavi_aqr_ir@

    1397/02/15 ساعت 22:56

    فرقی ندارد چقدر با حرم فاصله باشد … چشم که گنبد میخورد دل روانه میشود … رقابتی است بین دل و چشم …