• سجاد سامانی   Sajjadsamani@

    1397/02/14 ساعت 21:17

    کتاب جدیدم #سالیان امشب به نمایشگاه کتاب رسید. غرفه سوره مهر. توییتر جای خوبی برای شاعرها نیست اما گفتم به شما هم خبر بدم