• فرزاد فرزین   FarzadFarzin2@

    1397/02/14 ساعت 13:22

    ناصر چشم آذر اهنگساز و موسیقیدان برجسته موسیقی در گذشت. افتخار همکاری در تنظیم قطعه سوپر استار جاودانه شد .روحت در ارامش پ.ن: چشم آذر هم رفت ولی سؤال اینه که جایگزین أو در نسل ما چه افرادی شدند؟ امید به اینکه … https://www.facebook.com/farzadfarzinfans/posts/۱۰۱۵۶۳۷۶۱۹۳۹۱۲۸۶۳ …