• مراکش اجازه وزن کشی به تیم #کشتی ایران را نداد دولت مراکش به تیم #کشتی_فرنگی دانش آموزی ایران، اجازه وزن کشی در رقابت‌های جهانی دانش آموزان را نداد. #مراکش در چند روز گذشته اعلام کرده که بدلیل مسائل سیاسی روابط دیپلماتیک خود را با کشورمان محدود کرده است.