• معصومه ابتكار   ebtekarm_ir@

    1397/02/13 ساعت 12:49

    در صحبتهایم ضمن قدردانی از تلاشهای فداکارانه زنان انجمن کوانی اندونزی و ارج نهادن بر دستاوردهای انها، گفتم زنان ایرانی هم راه طولانی رفته اند از امید به زندگی۵۲ سال الان امید به زندگی زنان ایرانی ۷۵رسیدیم، در سال ۵۷ سواد زنان ایرانی ۳۵٪ و الان به ۸۵٪ رسیده، در اموزش عالی ..