• حسام الدین آشنا   hesamodin1@

    1397/02/13 ساعت 19:08

    ای کاش برخی مجریان و برنامه سازان هم آنقدر جسارت و غیرت داشتند که بابت متن هایی که خوانده اند و برنامه هایی که ساخته اند از ملتشان عذرخواهی کنند. همچنین کنشگران سیاسی و مسئولان اجرایی و قضایی و تقنینی و نظامی و امنیتی کاش می‌دانستند که پوزش از مردم، جرائمشان را تا حدی سبک می‌کند