• معصومه ابتكار   ebtekarm_ir@

    1397/02/13 ساعت 17:21

    در «گفتگوهای اندیشمندان جهان اسلام پیرامون تحقق امت وسط» در شهر بگور اندونزی با تاکید بر نگاه عادلانه به حضور زنان و حل و فصل اختلافات با مذاکره و مقابله با خشونت و افراط گری و حمایت از مظلوم صحبت کردم