• مقاله‌ای فارسی از@jrezaian در واشنگتن‌پست: نظرات جنگ طلبانه جان بولتون درباه ایران دقیقاً بازتاب مواضع اسرائیل، عربستان و یکی از مهمترین شرکای ایدئولوژیک وی یعنی سازمان مجاهدین خلق است. سازمانی که به گفته یک مقام پیشین وزارت خارجه به بولتون پول پرداخت کرده