• حسام الدین آشنا   hesamodin1@

    1397/02/12 ساعت 07:31

    ادعای تخصیص بودجه ۲ میلیاردتومانی به مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در فروردین ماه ۱۳۹۷،دروغ است.مطابق سند «تخصیص اعتبارات هزینه‌ عمومی دستگاه‌های اجرایی ملی جدول ۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور» تخصیص فروردین‌ماه مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، صفر ریال بوده‌است.