• یگانه خدامی   YeganehKhodami@

    1397/02/12 ساعت 12:05

    باید #زمین را نجات دهیم! کمیسیون اتحادیه اروپا قصد دارد استفاده از برخی وسائل پلاستیکی دورانداختنی مانند قاشق و چنگال یک‌بار مصرف را ممنوع کند./ دویچه وله