• حسام الدین آشنا   hesamodin1@

    1397/02/12 ساعت 14:13

    سیاستگذاری برای رفع انحصار، حمایت از سرویس دهندگان داخلی و افزایش سواد ارتباطی مردم بسیار متفاوت است با حذف ظاهری رقیب، واگذاری واقعی بازار ارتباطی کشور به فیلتر شکن‌ها، پروکسی‌ها و جاسوس افزارها و نادیده گرفتن نیازهای مردم. دولت با اولی موافق و با دومی مخالف است.