• حامد توکلی   tavakoliha@

    1397/02/12 ساعت 19:20

    جشن عمامه‌گذاری سیداحمدخمینی برای من نماد چیزی است که من‌درآوردی اسمش را میگذارم آریستئوکراسی؛ ملغمه‌ای از آریستوکراسی و تئوکراسی که نتیجه‌اش میشود این شوی پوچ و خنده‌دار.