• حسام الدین آشنا   hesamodin1@

    1397/02/12 ساعت 06:44

    اقدام موقت برای حذف تسهیلاتی چون استفاده برخی کانالهای تلگرامی از مزیت ترافیک داخلی به جای ترافیک بین المللی به علت نقض توافق‌های قبلی بسیار متفاوت است با فیلتر کردن کل تلگرام . بنده با اولی موافق و با دومی مخالفم.