• مرتضی پورعلی گنجی   mpouraliganji@

    1397/02/12 ساعت 17:53

    جامعه ایی که در آن پزشک از همه بیشتر محترم باشد؛ مردم آن جامعه بیمارند! و جامعه ایی که در آن معلم از همه ارزشمند‌تر باشد؛ مردمش با فرهنگند … افلاطون