• حسام الدین آشنا   hesamodin1@

    1397/02/11 ساعت 22:53

    این سخنان نشان می‌دهد که توافق هسته‌ای در پیامد بلافصل خود توافق نانوشته میان کاسبان تحریم واحمدی نژاد‌ها وتندروان داخلی باصهیونیسم جهانی را بر هم زده است.