• حسام الدین آشنا   hesamodin1@

    1397/02/11 ساعت 22:53

    سخنان نتانیاهو در توضیح انگیزه و فلسفه آن نمایش یک بار دیگر نشان داد که ازقضا وحشت اسراییل معطوف به «جنگ »وچهره نظامی ایران نیست بلکه نگرانی اصلی او متمرکز بر وجهه صلح آمیز، انسانی و عقلانیتی است که برجام هم محصول و هم مکمل آن است.