• حسام الدین آشنا   hesamodin1@

    1397/02/11 ساعت 23:23

    به همان سان که اثبات سرشت صلح آمیز برنامه هسته‌ای در خدمت تداوم آن برنامه بود،گذار به فاز صلح سازی در یمن و سوریه نیز می‌تواند با اثبات عقلانیت و مسولیت پذیری در قبال آثار ناخواسته جنگ، منجر به افزایش توانایی ایران در بازیگری و بازی گردانی منطقه‌ای شود.