• حسام الدین آشنا   hesamodin1@

    1397/02/11 ساعت 22:53

    همه تلاش اسراییل معطوف به مفصل شکنی میان آن ترکیب بندی است که در فرایند برجام میان «عقلانیت»ایران و صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایجاد شده است زیرا این مفصل بندی ایران را در چشم جهان کشوری طبیعی و قابل مذاکره و تعامل جلوه می‌دهد.