• حسام الدین آشنا   hesamodin1@

    1397/02/11 ساعت 22:53

    آن چه که از دید صهیونیسم پیش بینی ناپذیر و غیرقابل هضم بود همین توان اعتدالی وصلح جویانه بود. صهیونیسم می‌خواهد ما همان «ایرانی»باشیم که او توصیف کرده و نه آن ایرانی که میتواند کنترل وجهه جهانی خود را به دست بگیرد.