• حسام الدین آشنا   hesamodin1@

    1397/02/11 ساعت 23:23

    دقیقا از همین جا می‌توان به رابطه میان برجام و نابرجام یعنی منطقه پی برد. پایان دادن به جنگهای خانگی و ورود به عرصه صلح سازی و بازسازی که آستانه به آستانه آن نایل شده از دید اسراییل همان دستاورد برجامی (یعنی توان رفتار عقلانی در یک سطح فرا ملی) را به شکل دیگر تکرار می‌کند.