• معصومه ابتكار   ebtekarm_ir@

    1397/02/11 ساعت 20:54

    سخنرانی امروز در گفتگوهای بلند پایه در خصوص امت اسلام بعنوان امت وسط و دین اعتدال، در شهر بوگور اندونزی. امروز صبح با رییس جمهور اندونزی هم دیدار رسمی داشتم. برای تقویت مناسبات اقتصادی و تجاری و در زمینه‌های اجتماعی و رنان صحبت شد.