• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1397/02/11 ساعت 11:11

    فرق یه مدیر جوون با یه مدیر کهنسال همینه، #جهرمی تابوی استفاده از جوانان در سطوح اول مدیریتی رو شکست و الان هم تابوی #استعفا مسوولان رو. باشد که کهنسالان و عاشقان صندلب از این وزیر جوان روحانی یادبگیرن