• دستور قضایی در خصوص مسدودسازی پیام رسان تلگرام صادر شد. بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران اعلام کرد: کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور مکلف­ هستند از تاریخ ۱۰ اردیبهشت امروز نسبت به مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن تلگرام اقدام کنند. / میزان