• حسام الدین آشنا   hesamodin1@

    1397/02/10 ساعت 23:39

    آن مردک قبلا نقاشى مى کشید و دروغ مى گفت؛ حالا استندآپ کمدی اجرا مى کند و دروغ مى گوید؛با تلاش بیشتر شاید بتواند سریال هم بازی کند.