• حسام الدین آشنا   hesamodin1@

    1397/02/10 ساعت 18:20

    طرح پیشنهادی نمایندگان محترم هم در کمیته رسانه کمیسیون فرهنگی مورد بحث قرار گرفته است. انتشار هر دو پیش نویس برای اطلاع کارشناسان و عموم مردم از دغدغه‌ها، شباهت‌ها و تفاوت دیدگاهها در مورد این آینده سازمان عظیم، بسیار مفید است.