• حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

    1397/02/10 ساعت 23:36

    آمریکا واسراییل ازاین «نمایش شبانه» دوهدف اصلی دارند: نخست)کشاندن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌سکوت پس‌از اقدام آقای ترامپ، با متهم کردن آژانس به تبانی با ۵+۱، بی‌توجهی به اطلاعات ساختگی اسراییل، وبی ارزش کردن ده بارتایید صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران ‌و بسته شدن PMD؛۲/۴