• دستور قضایی فیلتر تلگرام در حالی صادر شده که طبق قانون، فیلترینگ وظیفه «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه» است. این کارگروه ۱۳ عضو دارد و زیر نظر دادستان کل کشور فعالیت می‌کند که اعضای آن شامل دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)، رئیس یا نماینده سازمان صدا و سیما، فرمانده نیروی انتظامی/ تب