• الهام پاوه نژاد   ElhamPavehnejad@

    1397/02/10 ساعت 20:19

    پشتکار و جدیتی که برای مسدود کردن #تلگرام ‌به کار رفته، اگر در امور دیگر وطن هم وجود داشت تورم و گرانی وزلزله‌زدگان کرمانشاه و هوای اهواز و خشکی دریاچه ارومیه و کودکان کار و اسیدپاشی و … که سهله الان دیگه به بازسازی تخت جمشید رسیده بودیم! بگذارید این وطن، وطن شود!