• مهدی رحمانیان مدیرمسئول روزنامه شرق که روز گذشته و در پی شکایتی بابت انتشار گزارش «از ستایش تا ندا» در مشهد بازداشت شده بود، لحظاتی پیش از زندان آزاد شد.