• حسين قهار   Ghahhar@

    1397/02/09 ساعت 19:29

    از صعود #نساجی به لیگ برتر خیلی خوشحال شدم. حق این تیم بود که صعود کنه؛ می‌دونید چرا؟ چون مردم دوست داشتنی و پرشور #قائمشهر سال‌های سال برای لمس آرزوی لیگ برتری شدن سختی کشیدن و خون دل خوردن … جشن امروز لیگ برتری شدن اونها،‌ نتیجه سال‌ها #عاشقی و #صبر بود … مبارکشون باشه …