• پوریا سوری   pooryasoori@

    1397/02/08 ساعت 20:08

    #خانه_نیما خریداری و موزه می‌شود در مراسم افتتاح خانه‌موزه سیمین و جلال توسط حسینی مکارم؛ سرپرست شهرداری تهران خبر خوبی که اهالی فرهنگ سالها درخواست آن را داشتند اعلام شد